Mededeling Corona Virus ( Covid-19)

Aan: al onze afnemers / To: all our customers,
Datum / Date: 13-03-2020
Betreft / Subject: Mededeling / Announcement Corona virus ( Covid-19).

Beste afnemer,

Hierbij willen wij u melden dat ondanks de Corona crisis en de daarmee gepaard gaande beperkingen wij gewoon
produceren zoals normaal en onze toeleveranciers van grondstoffen ons gewoon leveren. ( weliswaar soms met
enige vertraging). Ook ons personeel is tot nu gelukkig gespaard gebleven van een besmetting met het virus.

Onze voorraden van zowel grondstoffen als gereed product zijn op peil en we verwachten dan ook op korte termijn
geen stagnatie in onze productie en leveringen aan u. Uiteraard wachten wij, net als u gespannen af hoe het een en
ander zich in de nabije toekomst ontwikkelt en zullen u nader informeren mocht hier aanleiding voor zijn.

Onze accountmanagers Richard van der Linden. Leid de Raad en ikzelf zullen gemaakte bezoekafspraken nakomen
na telefonisch overleg met de betrokkenen. Wij zullen niet ongevraagd bij u op bezoek komen. Mocht u ons nodig
hebben en kunt u ons bereiken op de volgende nummers.

Leid de Raad 0031 (0)655-138026
Richard van der Linden 0031 (0)645-692658
Piet van Erp 0031 (0)655-138028.

Dank voor uw tijd en blijf gezond!

——————–

Dear customer,

We would like to inform you that despite the Corona crisis and the accompanied restrictions we produce as normal.
Our suppliers of raw materials deliver as normal. ( sometimes with a short delay ). Fortunately our employees are
spared from contamination so far.

Our stocks of both raw materials and finished goods are up to our standards and on a short term we expect no
stagnation in our production and deliveries to you. As probably yourself we are also waiting anxiously how things will
develop in the near future and we will inform you again should there be a reason for.

Our account managers Richard van der Linden, Leid de Raad and myself will honor appointments made after
consultation by phone with the persons involved. We will not visit you unannounced. If you need one of us, you can
reach us at the following phone numbers.

Leid de Raad 0031 (0)655-138026
Richard van der Linden 0031 (0)645-692658
Piet van Erp 0031 (0)655-138028.

Thanks for your time and stay healthy!

Met vriendelijke groet, Best regards,

Piet van Erp
CEO Van Dam’s Kwastenfabriek BV