Memo Fijne Feestdagen 2020

Beste,

Wat een jaar!

De Covid-19 pandemie heeft een grote impact gehad op het jaar 2020 en op onze branche. Terwijl vanaf april de vraag naar kwasten en verfrollers explodeerde werden wij aan de andere kant geconfronteerd met problemen in de verkrijgbaarheid van grondstoffen en handelsartikelen. Toeleveranciers moesten tijdelijk noodgedwongen sluiten, waren door zieke werknemers minder productief en/of konden wegens transportproblemen niet tijdig leveren. Kortom, het was een behoorlijke uitdaging om het hele proces te managen.

Wij prijzen ons gelukkig dat wij in ieder geval konden blijven produceren en onze medewerkers op een enkele uitzondering na niet getroffen zijn door het virus.

Met een niet aflatende inzet van ons hele team hebben we geprobeerd om onder moeilijke omstandigheden aan de grote vraag te kunnen voldoen. Voor een groot deel is dat gelukt. Voor een deel helaas ook niet en hebben wij u moeten confronteren met lange levertijden.

Wij willen u graag langs deze weg, (helaas mogen wij u niet persoonlijk bezoeken) namens ons hele team bedanken voor uw loyaliteit, uw begrip, uw vertrouwen en uw geduld in het bijna afgelopen jaar. Met de bedrijfstakken in gedachte die wel zwaar te lijden hebben onder deze crisis hopen wij met u dat we de pandemie snel onder controle krijgen. We zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijk de uitdagingen die ons nog wachten het hoofd kunnen bieden.

Wij wensen u een goede afsluiting van het jaar, fijne feestdagen en een goede start van 2021.

Wees voorzichtig en blijf gezond.

Namens het hele team van Van Dam’s Kwastenfabriek BV, makers van Goudhaantje® en Private Label kwasten.