Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn van toepassing de uniforme verkoopvoorwaarden voor verf en E.A, ter griffie van de arrondisementsrechtbank te Amsterdam. Op verzoek zenden wij deze voorwaarden toe.

Leveringen 
Indien gewenst leveren wij Uw bestelling, mits gedaan voor 12.00 Uur de volgende dag uit. Alle opdrachten leveren wij U franco huis binnen Nederland en België. Bij opdrachten < 200,00 Euro berekenen wij U vracht en orderkosten op rekening. Voor België: Bij opdrachten < 400,00 berekenen wij U vracht en orderkosten op rekening.

Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, binnen 8 dagen 1% contantkorting. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Van Dam’s Kwastenfabriek BV tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties, van verkoper of koper volledig door koper zijn gekweten.

Prijzen
Indien gewenst zenden wij u een separate prijslijst van de artikelen zoals gepresenteerd op deze website. De prijzen in deze prijslijst zijn per stuk, tenzij anders aangegeven, in Euro.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen!