Disclaimer

Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van de Van Dams Kwastenfabriek. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden. Alhoewel Van Dams Kwastenfabriek redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Van Dams Kwastenfabriek geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt Van Dams Kwastenfabriek geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoor-delijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site.

Rechten

Het eigendoms-recht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van Van Dams Kwastenfabriek berust bij Van Dams Kwastenfabriek en/of de aan Van Dams Kwastenfabriek gelieerde organisaties. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Van Dams Kwastenfabriek. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Van Dams Kwastenfabriek geen invloed uitoefent of die niet door Van Dams Kwastenfabriek onderhouden worden. Van Dams Kwastenfabriek heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd en Van Dams Kwastenfabriek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Van Dams Kwastenfabriek biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Van Dams Kwastenfabriek een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Van Dams Kwastenfabriek deze sites aanbeveelt of goedkeurt. Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats.

Aansprakelijkheid

Van Dams Kwastenfabriek noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden. Van Dams Kwastenfabriek behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.